JMB Lab

Brak pracowników w magazynie

problem polskich firm produkcyjnych

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w magazynie w Polsce?

W Polsce w magazynach zatrudnione są prawie 3 miliony osób. Główny trzon kadrowy stanowią pracownicy słabo lub niewykwalifikowani – pracownicy produkcyjni oraz pracownicy magazynowi bez uprawnień.

2020 rok przyniósł niespodziewany chaos na rynku. Firmy, przez straty wywołane pandemią, decydowały się na zmniejszanie zatrudnienia. W ciągu pierwszych trzech kwartałów rosła redukcja miejsc pracy. Sytuacja uspokoiła się w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku. Obecnie 64% pracodawców z branży przemysłowej zakłada utrzymanie aktualnego stanu zatrudnienia, natomiast aż 22% rozważa zwiększenie zatrudnienia.

Chęć utrzymania obecnego poziomu lub zwiększenia zatrudnienia sugeruje, że firmom z branży przemysłowej wróciła stabilność i chęć rozwoju. A w perspektywie rozwoju brak pracowników i częste rotacje stają się poważnym problemem. Jak wskazuje raport Barometr rynku pracy XV opracowany przez Work Service:

“Brak pracowników najczęściej jest przyczyną dodatkowych kosztów personalnych, zmniejszenia liczby zawieranych kontraktów, ograniczenia inwestycji. (…) Największe trudności wynikające z niedoboru kadr mają firmy branży przemysłowej i usług, przedsiębiorstwa działające na terenie regionu centralnego i północnego”.

Brak pracowników w magazynie - problem polskich firm produkcyjnych

Jakie są przyczyny braku pracowników w magazynie?

Najczęstszymi przyczynami rotacji pracowników w 2021 roku są:

  • wyższe wynagrodzenie u innego pracodawcy,
  • korzystniejsza forma zatrudnienia u innego pracodawcy,
  • chęć rozwoju zawodowego,
  • niezadowolenie z pracy lub jej utrata.

Przyczyny zmiany pracy mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji. Dlatego warto korzystać z narzędzia exit interview, czyli wywiadu z odchodzącym pracownikiem. Spostrzeżenia mogą pomóc poprawić obszar, przez który pracownicy decydują się opuścić firmę.

Co oznacza dla przedsiębiorcy brak pracowników w magazynie?

Największym problemem przy zatrudnianiu nowych osób jest oczywiście sama rekrutacja. Długi proces przygotowywania, publikacji i promowania oferty. Godziny spędzone na analizie aplikacji i rozmowach z kandydatami. Frustracja związana z brakiem odpowiednich osób lub oczekiwaniami, których firma nie jest w stanie spełnić.

Aż 51,4% wszystkich problemów związanych z procesem rekrutacji jest brak odpowiedniego kandydata, a 47,9% wygórowane oczekiwania finansowe.

Kiedy już pojawi się pracownik, który odpowiada na potrzeby, zaczyna się etap wdrożenia – w systemy, w sposób funkcjonowania firmy, w jej produkty lub usługi. Według portalu Puls HR, koszt onboardingu może zająć nawet 9 miesięcy i wiązać się z kosztem nawet 92 tys. zł. A to dopiero początek inwestycji. Po skończonym procesie wdrożenia następuje etap znacznie trudniejszy – utrzymanie pracownika.

Przeczytaj, jak przedsiębiorcy radzą sobie z brakiem pracowników w magazynie

Źródła:

Raport BAROMETR RYNKU PRACY EDYCJA XV opracowany przez Work Service

Raport Rynek magazynowy i lekkiej produkcji. Wyzwania i trendy w zatrudnieniu opracowany przez SEGRO

Tyle kosztuje zatrudnienie i wyszkolenie nowego pracownika. Trwa 9 miesięcy | Zarządzanie | pulshr.pl