JMB Lab

Makiety i prototypy systemu

dlaczego są potrzebne przy projektowaniu oprogramowania?

Często się zdarza, że firma inwestuje w oprogramowanie na zamówienie, nie będąc do tego odpowiednio przygotowaną. Zna założenia, ma wyobrażenie o zamówionym systemie. Kiedy jednak otrzymuje gotowy program, okazuje się, że ten nie spełnia oczekiwań. A czy może być coś gorszego niż kosztowna inwestycja, która nie przynosi efektów? Jest sposób, żeby uniknąć takiej sytuacji – stworzenie makiet i prototypów systemu.

Każdy projekt IT powinien zaczynać się od prototypu

Prototyp systemu to testowa część oprogramowania, która pozwala na weryfikację pomysłów na wczesnym etapie projektu, zanim przeznaczy się budżet na stworzenie docelowego rozwiązania. W trakcie tworzenia prototypu można najdokładniej dostosować system do potrzeb firmy, np. zrezygnować z niepotrzebnych rozwiązań czy wdrożyć dodatkowe funkcje. Zobaczyć, co się sprawdzi, a co nie.

Prototyp to gwarant spokoju, ponieważ obrazuje, w jaki sposób będzie funkcjonować ostateczne narzędzie, bez konieczności decydowania się od razu na bardzo kosztowny system. 

Zalety tworzenia prototypu systemu

 • Prototyp umożliwia testowanie i weryfikację wielu pomysłów, zanim przeznaczy się budżet na docelowy system.
 • Prototypowanie pozwala ocenić czy pierwotne założenia faktycznie odpowiadają potrzebom i celom firmy. Dzięki temu znacznie mniejszym kosztem firma jest w stanie sprawdzić, czy system rzeczywiście rozwiąże problemy.
 • Prototyp to rozwiązanie bezpieczne finansowo, ponieważ jego wdrożenie nie wymaga dużego budżetu.
 • Prototyp pozwala dokładnie oszacować, jaki będzie całościowy koszt wdrożenia gotowego rozwiązania.
 • Podejście prototypowe daje klientowi pełną kontrolę nad procesem tworzenia systemu IT i umożliwia wgląd w każdy etap jego powstawania.
 • Prototyp można przetestować na. To pozwala na weryfikację systemu pod kątem założeń biznesowych i wdrożenie zmian na wczesnym etapie projektu. Wprowadzanie podobnych poprawek w docelowym oprogramowaniu jest procesem znacznie trudniejszym, dłuższym i bardziej kosztownym.
 • Prototyp to sprawne, działające oprogramowanie, które od docelowego oprogramowania różni się dostępnością funkcji, elastycznością zmian i sprawnością działania (która jednak może wynosić nawet 75%). Dzięki temu już na etapie prototypowania można rozpocząć planowanie zmian w firmie.
 • Stworzenie prototypu pozwala szybciej i taniej wdrożyć docelowe oprogramowanie. Zaprojektowanie i wdrożenie prototypu systemu zajmuje do 3 miesięcy. Dzięki temu, już po tym czasie istnieje solidna, przetestowana i zweryfikowana podstawa, na której można zacząć budować docelowe oprogramowanie.

Najlepszą praktyką jest rozpoczęcie pracy od warsztatów z klientem. Warsztaty, dzięki wykorzystaniu odpowiednich technik (do najpopularniejszych należą tzw. event storming oraz user story mapping), pozwalają na precyzyjne określenie celów projektu i oczekiwań klienta. Nierzadko w trakcie dyskusji pojawiają się nowe pomysły lub wątpliwości, które natychmiast można przekuć w konkretne rozwiązania.

Etap warsztatów jest często bagatelizowany i pomijany, uznawany przez właścicieli firm za stratę czasu. A to właśnie on znacznie usprawnia dalszą pracę nad projektem. Wypracowane podczas warsztatów precyzyjne wnioski pozwalają na skrócenie późniejszego procesu projektowania docelowego oprogramowania. Dzięki warsztatom znacznie zmniejsza się ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych barier, które wydłużają pracę i generują dodatkowe koszty.

Makiety low-fi i hi-fi

Na bazie wniosków z warsztatów powstają tzw. makiety low-fi, które w prosty sposób obrazują, jak w finalnej wersji aplikacji będą rozłożone poszczególne elementy i funkcje. Następnie tworzy się bardziej szczegółowe makiety hi-fi, które uwzględniają już wygląd aplikacji oraz interakcje między elementami.

Wówczas na podstawie makiet hi-fi można zaprojektować prototyp systemu.

Gdzie w procesie projektowania oprogramowania na zamówienie znajdują się makiety i prototyp?

Warsztaty
1
Makiety low-fi
2
Makiety hi-fi
3
Makiety interaktywne
4
Prototyp systemu
5
Wdrożenie systemu
6
Opieka po wdrożeniu
7
Warsztaty
Makiety low-fi
Makiety hi-fi
Makiety interaktywne
Prototyp systemu
Wdrożenie systemu
Opieka po wdrożeniu
 • elastyczność w podejmowaniu decyzji, co do dalszego rozwoju projektu,
 • wyeliminowanie ryzyka utraconego czasu i pieniędzy,
 • utrzymanie pełnej kontrolę nad priorytetami i przebiegiem prac.

Prototypy i makiety systemu umożliwiają firmie przetestowanie pomysłów w rzeczywistym środowisku, zanim zostanie wdrożone odpowiednie oprogramowanie. Oszczędzają czas i pieniądze, a co najważniejsze, pozwalają stworzyć system dopasowany dokładnie do potrzeb i wyzwań firmy.

Polski Ład, który obowiązuje od początku 2022 roku, wprowadził tzw. “ulgę na prototyp” jako podatkowe wsparcie przedsiębiorców, którzy tworzą prototypy systemów. Nowy program gospodarczy identyfikuje tworzenie prototypów systemu jako ważny krok w kierunku transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o oprogramowaniu na zamówienie