Wzrost obsłużonych dostaw – 207% przy tej samej liczbie pracowników w ciągu 4 lat