Zapewnienie wsparcia przy wzroście firmy o 300% – studium przypadku J.S. Hamilton