JMB Lab

Polski Ład

Jak cyfryzacja łagodzi jego negatywne skutki?

1. Cyfryzacja zmniejsza koszty wszystkich działów firmy.

Dzięki cyfryzacji firmy wiele procesów w całym łańcuchu dostaw może zostać uproszczonych. 

Przykładowo, cyfryzacja może obniżyć koszty współpracy z dostawcami. Jeśli dostawca musi zdecydować, z którą firmą nawiąże współpracę, wybierze tę, na której zarobi najwięcej i tę, z którą ma najmniej problemową relację. Na obie te rzeczy może wpłynąć cyfryzacja – zamawianie surowców przez system czy automatyczne rozliczenia budują transparentność.

To z kolei pozytywnie wpływa na pracę działu zakupów. Większa kontrola nad stanem surowców, aktualizowane na bieżąco informacje o dostępności i cenach materiałów u dostawcy, łatwy proces zamawiania, predykcja odnośnie przyszłego zapotrzebowania – to wszystko obniża koszty pracy całego działu oraz eliminuje błędy związane z niewłaściwie złożonymi zamówieniami.

Na cyfryzacji zyskują także dział sprzedaży i dział logistyki. Skorelowane ze sobą systemy mogą przewidzieć wielkość i rentowność przyszłych zleceń oraz kierunki transportu. To pozwala dopasować park maszynowy i zaplanować dostawy surowców. Zmniejsza się ryzyko wydłużenia czasu realizacji zlecenia, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku firm produkujących towar na zamówienie. 

Cyfryzacja produkcji i magazynu pozwala lepiej planować produkcję oraz obniżyć koszty pozyskania i magazynowania towarów. Zmniejsza ryzyko straty towaru na skutek przeterminowania produktów lub błędnego wydania.

2. Cyfryzacja pozwala zwiększyć stabilność zakładu w przypadku problemów związanych z rynkiem pracy.

Polski Ład zmienił zasady podatkowe związane z zatrudnieniem, przez co stracą najlepiej zarabiający specjaliści (z pensją powyżej 12 tysięcy zł). W związku z tym, aby utrzymać ich w firmie, może być konieczne podniesienie im wynagrodzeń, które zrekompensuje im tę stratę. 

Wdrożenie w firmie systemów, które optymalizują czas pracy lub – w niektórych przypadkach – wręcz zastępują pracowników, pozwalają uzyskać większą niezależność od zmian w kosztach zatrudniania nowych osób. Cyfryzacja pozwala zatrudniać mniej osób do wykonania tych samych czynności, a zaoszczędzone fundusze można przeznaczyć między innymi na zadbanie o obecną kadrę.

Poznaj 4 korzyści z wdrożenia w firmie systemu WMS

3. Cyfryzacja pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Ogromne ilości danych, które są zbierane i analizowane przez połączone ze sobą systemy, pozwalają podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. A lepsze decyzje biznesowe to większa stabilność firmy w okresie dużych zmian na rynku. 

Dane zbierane i analizowane w automatyczny sposób są pozbawione błędów poznawczych, które mogłyby zostać popełnione przez człowieka. Celniej przewidują też zmiany i możliwe szanse rozwoju produktu lub usług. 

Ich niewątpliwą zaletą jest także szeroki zakres. Przy odpowiednim doborze narzędzi i systemów można pozyskać wszystkie informacje, które są potrzebne do wzrostu firmy – od produkcji, przez sprzedaż i marketing, po obsługę klienta. Z łatwością określą wąskie gardła produkcji, trendy sprzedażowe, użyteczność funkcji produktu. Zasugerują rozwiązania problemów i wskażą drogi do optymalizacji procesów.

4. Cyfryzacja pozwala uzyskać lub wzmocnić przewagę konkurencyjną.

Cyfryzacja otwiera nowe możliwości rozwoju biznesu, które nie były dostępne jeszcze kilka lat temu. Dzięki niej wiele firm zrewolucjonizowało branże, z których się wywodziły, i objęły pozycję lidera. Przykładem może być Uber, który oparł swój model biznesowy na aplikacji łączącej pasażera z najbliższym kierowcą, pokazującej mapę przejazdu w realnym czasie oraz umożliwiającej bezgotówkową płatność, której wartość jest znana z góry. 

Jednak Uber to specyficzny przypadek. Czy zmiana modelu biznesowego opartego o cyfryzację może sprawdzić się w branży przemysłowej? 

Za przykład niech posłużą producenci pralek, którzy swoje działanie opierają na tradycyjnym modelu sprzedaży przez sieć dystrybucyjną. Dzięki cyfryzacji mogliby zaimplementować w swoich produktach miernik poziomu detergentów i albo automatycznie dostarczać do klienta płyny, które już się kończą, albo stworzyć aplikację, która przypomni o tym klientowi i umożliwi mu zakup środków przez jedno kliknięcie ekranu. W ten sposób producenci zyskują zupełnie inne, powtarzalne źródło przychodów, zamiast opierać się wyłącznie na jednorazowych kwotach za sprzedaż pralek.

Takie rozwiązania oparte na przewidywaniu oczekiwań lub potrzeb klienta są możliwe właściwe dzięki cyfryzacji. Systemy, które zbierają dane i przetwarzają je w odpowiedni sposób, mogą dostarczyć cenną wiedzę. A ta wiedza, odpowiednio wykorzystana, może zmienić cały schemat działania firmy i zbudować unikalny wyróżnik od konkurencji.

Zobacz 5 źródeł finansowania cyfryzacji po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Jak złagodzić negatywne skutki wprowadzenia Polskiego Ładu? Podsumowanie.

Podsumowując, cyfryzacja pozytywnie wpływa na każdy obszar w firmie. Obniżenie kosztów w poszczególnych działach i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu pozwalają ustabilizować przedsiębiorstwo w niepewnym czasie. Dzięki temu firma może dalej się rozwijać i pracować nad zwiększeniem swoich przewag konkurencyjnych.   

 

Cyfryzacja jest jednym z obszarów, na które Polski Ład kładzie nacisk. Żeby zniwelować skutki zmian podatkowych, rządowy program wprowadza kilka ulg.