JMB Lab

JMB Lab_logo

Problemy w magazynie:

przyjęcie, identyfikacja i wydanie towaru

W serii 5 artykułów przedstawimy, z jakimi problemami związanymi z magazynem najczęściej zgłaszają się do nas po pomoc firmy. Zilustrujemy to na podstawie historii Roberta. 

Robert właśnie został kierownikiem magazynu w firmie produkującej drzwi na zamówienie. Ma pod sobą trzech pracowników. Zarządza magazynem surowców i magazynem wyrobów gotowych. Przygląda się blisko procesom i widzi mnóstwo nieścisłości.

W pierwszym artykule poruszymy 3 tematy:

 
W dalszej części artykułu dowiesz się jak rozwiązać wymienione problemy.

Błędne przyjęcie towaru - problem w magazynie

Robert zauważył nieprawidłowości już na samym początku procesu, który jest związany ze ścieżką, jaką produkt przechodzi w magazynie. 

Do magazynu przyjechała dostawa klejów. Ich liczba zgadza się z kwotą na fakturze. Magazynier odkłada kleje do odpowiedniego pomieszczenia, gdzie znajduje się już wiele innych opakowań. Powinien oznaczyć nowe kleje i wpisać daty przyjęcia w specjalnym zeszycie, ale zostaje wezwany do pomocy przy nowej dostawie i wypada mu to z głowy.

Właśnie przyjechały dwie palety 3 różnych rodzajów zawiasów, każdy rodzaj w trzech różnych kolorach. Zawiasy są w identycznych małych kartonikach, odróżnia je od siebie tylko kod numeryczny z boku opakowania, który identyfikuje kolor oraz rodzaj zawiasu. 

Magazyn w firmie nie korzysta z mobilnych terminali. Pracownicy Roberta przyjmują więc towar ręcznie – liczą każdy kartonik i sprawdzają, czy ich liczba zgadza się z wartościami na fakturze. Liczba się zgadza, więc Robert podpisuje dokument przyjęcia. 

Następnie magazynierzy rozpakowują palety i ręcznie rozdzielają kartoniki z zawiasami na odpowiednie półki. Nie mają dużo czasu – produkcja drzwi na inwestycję już się rozpoczęła. 

Jeszcze nie wiedzą, że zawiasy zostały błędnie przyjęte. Źle rozdzielono kolory zawiasów na półkach, a brak oznakowania partii klejów wpłynie na jego późniejszą identyfikację.

  • Brak odpowiedniej liczby pracowników w magazynie.
  • Natłok zadań i wynikający z tego brak czasu na przeanalizowanie wykonywanych czynności.
  • Braku odpowiednio oznaczonego miejsca na składowanie konkretnych towarów.
  • Błędy wynikające z czynnika ludzkiego, zwłaszcza, kiedy nie ma możliwości podwójnej weryfikacji zadań.
  • Braku przestrzegania procedur – jak np. brak oznaczenia dnia przyjęcia do magazynu partii towarów z określoną datą przydatności (jak w tym przypadku kleje).

 

Rozwiązanie problemu błędnego przyjęcia towaru zostanie omówione w dalszej części artykułu.

Zobacz, jak system WMS rozwiązuje problemy z magazynem

Długa i błędna identyfikacja towaru – problem w magazynie

Tymczasem trwa produkcja drzwi na ogromną, ważną dla firmy inwestycję hotelową. Jednym z ważnych etapów, zanim drzwi zostaną przekazane do sekcji pakowania, jest okuwanie. Produkcja pobiera z magazynu czarne zawiasy, które są potrzebne przy okuciu aktualnie pakowanej partii. 

Niestety okazuje się, że czarnych zawiasów brakuje dla co najmniej kilkunastu sztuk drzwi. Ich liczba zgadzała się na fakturze, więc gdzie zostały odłożone? Rozpoczyna się poszukiwanie które powodują chaos, wertowanie i przeglądanie półek. 

Próba identyfikacji odpowiednich komponentów sprawia, że praca stanowiska okuwania zostaje zablokowane. Kiedy w końcu magazynowi udaje się namierzyć pozostałe czarne zawiasy, w procesie produkcji powstał już zator. Jest zagrożenie, że towar nie wyjedzie do klienta na czas.

Błędne wydanie towaru – problem w magazynie

Kiedy drzwi dotarły do klienta, okazało się, że magazynierzy popełnili błąd. Wydali na produkcję zawiasy w złym kolorze – stali szczotkowanej, zamiast stali błyszczącej. Towar pojechał do klienta, a wykonawca nie zaakceptował tej zmiany. W efekcie klient złożył reklamację, a firma została narażona na ogromne koszty i utratę reputacji. 

W dodatku po krótkim czasie korzystania z drzwi ze skrzydeł zaczęła schodzić okleina. Robert otrzymał zadanie, aby sprawdzić, gdzie leży problem – czy do produkcji została wykorzystana wadliwa partia kleju lub materiał, którego data przydatności została przekroczona. Problem w tym, że pracownicy Roberta zaniedbali oznaczanie partii produktów. Weryfikacja odpowiedniej partii jest niemożliwa. Robert nie ma możliwości sprawdzić, która partia kleju została wykorzystana do produkcji drzwi.

Błędne przyjęcie towaru, trudna identyfikacja towaru i problem z wydaniem towaru – jak można tego uniknąć?

Problemy w magazynie najczęściej narastają jak kula śnieżna. Błędne przyjęcie towaru i odłożenia go na nieoznakowane półki wpływa na wydłużenie procesu identyfikacji. Błędny i długi proces identyfikacji wpływa z kolei na prawidłowe wydanie towaru. Błędne wydanie towaru powoduje późniejsze problemy w procesie produkcji. A to po stronie magazynu leży odpowiedzialność za towar, który przekazuje.

Odpowiedzią na pytanie jak można uniknąć każdego z tych trzech problemów – błędnego przyjęcia towarów do magazynu, problematycznej identyfikacji towaru oraz błędnego wydania mogłoby być rozwiązanie powodów, z jakich te błędy wynikają, czyli:

  • Zatrudnienie większej liczby magazynierów.
  • Inny podział pracy i ustalanie priorytetów.
  • Odpowiednie oznaczenie miejsc na składowanie towarów w magazynie.
  • Wprowadzenie podwójnej weryfikacji każdego procesu.
  • Egzekwowanie przestrzegania procedur.

Wprowadzenie w życie takich usprawnień nie jest jednak łatwe. Nadal traci się mnóstwo czasu oraz pieniędzy na powtarzalne procedury, które mogłyby zostać znacznie uproszczone. Wtedy z pomocą przychodzi automatyzacja. 

Oznaczenie półek odpowiednimi kodami QR i towarów kodami kreskowymi, wdrożenie w magazynie mobilnych terminali oraz implementacja systemu WMS rozwiązałoby większość powyższych kwestii. 

Dzięki temu powtarzalne, żmudne procesy przyjęcia, identyfikacji i wydania towaru można zrealizować kilkoma kliknięciami na ekranie. Zeskanowanie odpowiedniego kodu na opakowaniu produktu oraz drugiego, na półce, umożliwia łatwe przyjęcie towaru. Później, kiedy trzeba szybko zidentyfikować i wydać odpowiedni towar, znów wystarczy zeskanować opakowanie. Zyskujemy wówczas ponowną, automatyczną weryfikację. System tworzy ścieżkę dla magazyniera, dzięki czemu proces kompletacji zamówienia jest znacznie szybszy.

Minimalizujemy także zagrożenie wykorzystania łatwo psujących się komponentów, których termin przydatności już minął. Dzięki systemowi można nie tylko z łatwością odnaleźć konkretną partię produktu. System dba również o wydawanie towarów zgodne z FIFO, dzięki czemu mamy pewność, że jako pierwszy zostanie wykorzystany towar, który najwcześniej znalazł się w magazynie.

Oczywiście nadal warto weryfikować, czy pracownicy przestrzegają określonych procedur, ale użytkownicy systemów WMS i innych automatycznych rozwiązań magazynowych zauważają, że dzięki wdrożeniu tych usprawnień, błędy ludzkie zostały ograniczone aż o 91%. 

Przeczytaj o innych problemach z magazynem: Rezerwacje towarów, inwentaryzacja, szacowanie zapotrzebowania