JMB Lab

Na czym polega praca w SCRUM?

Założeniem tej idei jest dzielenie pracy na krótkie okresy (np. 2 tygodnie).

Jaka w tym korzyść dla Ciebie?

Zakres zadań na kolejny okres jest uzgadniany przez rozpoczęciem pracy, dlatego jesteśmy w stanie bieżąco reagować na uwagi pracowników i kontrahentów.

Masz elastyczność w podejmowaniu decyzji, co do dalszego rozwoju projektu.

Po każdym kroku obserwujemy i mierzymy efekty. Wyciągamy wnioski i na ich podstawie dopasowujemy plan wdrażania dalszych zmian, aby był jeszcze skuteczniejszy.

Takie podejście eliminuje ryzyko utraconego czasu i pieniędzy.

Dostarczamy Ci efekty naszej pracy w krótkich, regularnych odstępach czasu (np. co 2 tygodnie). Dotyczy to zarówno działań analitycznych, jak i programistycznych.

Pozwala utrzymać pełną kontrolę nad priorytetami i przebiegiem prac.