CASE STUDY

System do zarządzania przychodnią medyczną

Simple Care

Problem

Klient mierzył się z problemem z zarządzaniem bazą danych i pracą personelu.

Zakres działań

Audyt i analiza

Warsztaty

Makiety low-fi

Makiety hi-fi

Prototyp systemu

Wdrożenie systemu

Opieka po wdrożeniu

Audyt i analiza
1
Warsztaty
2
Makiety low-fi
3
Makiety hi-fi
4
Prototyp systemu
5
Wdrożenie systemu
6
Opieka po wdrożeniu
7

Cele

Wyzwania

  • identyfikacja rzeczywistego problemu w firmie,
  • określenie funkcji, jakie powinien mieć system, aby rozwiązać problem.

Efekty

  • automatyzacja procesu umawiania pacjentów,
  • usprawnienie zarządzania bazą danych.

Analiza

Pracę rozpoczęliśmy od ustalenia rzeczywistych potrzeb klienta.  Przyjrzeliśmy się procesom, które zachodzą w firmie. Zidentyfikowaliśmy największe problemy,  określiliśmy wąskie gardła.

Na podstawie analizy zaproponowaliśmy takie funkcje systemu, które będą w pełni odpowiadać potrzebom klienta.

Oprogramowanie na zamówienie_simple care
Oprogramowanie na zamówienie_simple care

Rezultaty

Zaprojektowany system:

  • ułatwia administrowanie danymi pacjentów oraz pracą personelu.
  • pozwala na efektywną wymianę informacji między organami placówki, elektroniczne rozliczanie prowadzonych usług z NFZ i komunikację z zewnętrznymi laboratoriami,
  • umożliwia rejestrację pacjentów online i przypominanie im o umówionych wizytach za pośrednictwem SMSów.

Zadbaliśmy o intuicyjny interfejs, dzięki któremu system jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga doświadczenia w pracy z podobnym oprogramowaniem.

O projekcie

Oprogramowanie na zamówienie logo simple care

Simple Care to platforma przeznaczona dla przychodni medycznych.

Oprogramowanie na zamówienie logo simple care

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

stopka_Marcin

Marcin Gołębiowski

Analityk projektowy

Zobacz więcej realizacji