JMB Lab

Zagrożenia dla przemysłu po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Jakie zagrożenia płyną z wprowadzenia Polskiego Ładu?

1. Polski Ład podnosi koszty utrzymania wysoko wykwalifikowanych pracowników. 

Największe zainteresowanie budzą zapisy o zmianach związanych z wynagrodzeniami. Polski Ład zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 000 do aż 30 000 zł brutto oraz z 85 000 do 120 000 zł w pierwszym progu podatkowym (17%).

Niestety program wprowadza też inną znaczącą zmianę – brak możliwości odliczenia od zaliczki na podatek składki zdrowotnej (7,75%). 

Do końca 2021 roku z wynagrodzenia pracownika odprowadzało się 9% składki zdrowotnej (co obniżało wynagrodzenie netto), ale pomniejszało się zaliczkę na podatek o 7,75% składki zdrowotnej (czyli płaciliśmy mniejszy podatek) oraz o kwotę wolną od podatku (w stałej wysokości 43,76 zł miesięcznie).

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu nie ma możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek o 7,75% ani o kwotę 43,76 zł. Od stycznia zaliczkę na podatek będzie się zmniejszało o stałą kwotę w wysokości 425 zł miesięcznie. Bez zmian pozostaje konieczność odprowadzenia 9% składki zdrowotnej.

Zagrożenia dla przemysłu po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Co w praktyce oznaczają te zmiany? Założeniem Polskiego Ładu jest zmniejszenie społecznych nierówności. A więc biedniejsi mają zarabiać więcej, a najbogatsi stracić. Zmiany nie dotkną klasy średniej, a więc osób zarabiających między 5 701 a 11 141 zł brutto na umowie o pracę.  

Pracodawcy zatrudniający osoby z wynagrodzeniem do około 12 tysięcy złotych nie odczują w znacznym stopniu wprowadzanych zmian. Wzrosną natomiast koszty utrzymania pracowników wysoko wykwalifikowanych, tych, którzy zarabiają powyżej 12 tysięcy zł. Najczęściej są to osoby na stanowiskach inżyniera, badacza, programisty, czy konstruktora, które są pożądane na rynku pracy – zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Tacy pracownicy są w wielu przypadkach kluczowi dla firmy. Ich wiedza często stanowi ważny aspekt przewagi konkurencyjnej. Utrzymanie ich w przedsiębiorstwie było nie lada wyzwaniem już przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Po zmianie zasad podatkowych będzie to jeszcze trudniejsze. Pracodawca będzie musiał zaoferować takim pracownikom wyższe pensje lub dodatkowe benefity, które zrekompensują niekorzystne założenia Polskiego Ładu.

2. Niepewność przyszłości związana z wprowadzeniem Polskiego Ładu może wyhamować rozwój.

Niepewność zmian, które w praktyce wprowadzi Polski Ład może chwilowo wyhamować ogólny rozwój. Przedsiębiorcy nie mają pewności, jak założenia programu wpłyną na koszty prowadzenia ich firmy ani jak na zmiany zareaguje rynek.

To oczywiście wpływa na cały łańcuch dostaw, co w połączeniu z utrzymującą się na bardzo wysokim poziomie inflacją oraz problemem z dostępnością surowców, tylko potęguje niepokój.  

W tej perspektywie nic dziwnego, że firmy starają się podejść ostrożnie do nowej dla nich sytuacji. Polski Ład prawdopodobnie sprawi, że przedsiębiorcy zaczną szukać oszczędności. Przynajmniej w początkowej fazie wdrażania programu, kiedy wszyscy będą się adaptować do nowej rzeczywistości. 

Czy można jakoś złagodzić negatywne skutki Polskiego Ładu? Rozwiązaniem może okazać się inwestycja w cyfryzację lub automatyzację procesów w firmie. Transformacja cyfrowa pozwala nie tylko zoptymalizować koszty w praktycznie każdym aspekcie działania przedsiębiorstwa, ale też podejmować lepsze decyzje biznesowe, co w okresie dużych zmian na rynku może pomóc ustabilizować pozycję firmy na rynku.

Zobacz, jak dzięki cyfryzacji zmniejszyć negatywne skutki wprowadzenia Polskiego Ładu