JMB Lab

4 korzyści z wdrożenia WMS, które pomagają rozwiązać problem braku pracowników w magazynie

JMB Lab - systemy informatyczne

Jakie korzyści daje wdrożenie systemu WMS, w przypadku problemu związanego z brakiem pracowników w magazynie?

1. WMS optymalizuje i przyspiesza pracę obecnych pracowników.

To jedna z najważniejszych zalet systemów WMS. Przyspieszenie procesów i czasu wykonywania zadań pozwala na zatrudnianie mniejszej liczby pracowników. Obecni są w stanie wykonać swoje obowiązki sprawniej i szybciej.Jak system WMS przyspiesza pracę? Między innymi dzięki:
  • uproszczeniu magazynierom przyjęcia i wydania towarów,
  • wytyczeniu ścieżki kompletacji towarów z półek,
  • ułatwieniu lokalizowania towarów w magazynie,
  • automatycznemu wystawianiu dokumentów magazynowych.
System WMS_skanowanie towaru

2. Poprawia satysfakcję pracowników.

Jak pokazują badania, dobra atmosfera w pracy i rozwój zawodowy to jedne z najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie kadry w magazynie.

Przeniesienie żmudnych, monotonnych czynności do systemu ułatwia i przyspiesza codzienną pracę magazynierów. Pracownicy mogą przeznaczyć zaoszczędzony czas na inne zadania, zmniejsza się ich stres związany z ewentualnymi błędami i frustracja z powodu wykonywania powtarzalnych czynności.

Dodatkowo, korzystanie w pracy z nowoczesnych narzędzi pozytywnie wpływa na rozwój i morale pracowników, podnosi ich kwalifikacje oraz wzmacnia poczucie dumy z pracy w zaawansowanej technologicznie firmie.

CASE STUDY

Zobacz, co zyskała firma z branży spożywczej po wdrożeniu systemu WMS

Zobacz case study →

3. Ułatwia wdrożenie nowych osób

System WMS nie zatrudni za nas pracowników. Za to pomoże szybko ich wdrożyć do pracy. Nieocenioną zaletą jest przejrzysty, intuicyjny wygląd i prosta obsługa. Dzięki temu mamy pewność, że nauka obsługi systemu zajmie pracownikowi bardzo krótki czas. Nie będzie trzeba poświęcać długich godzin na wdrożenie w często skomplikowane procesy.Wiele firm nadal zarządza magazynem, bazując na papierowych dokumentach oraz Excelu. W procesie opartym o takie rozwiązania łatwo o pomyłkę. Jest niepotrzebnie skomplikowany, zawodny i bardzo czasochłonny. Wdrożenie w niego nowego pracownika staje się karkołomnym zadaniem. Im trudniejszy proces, tym dłużej trwa wytłumaczenie go nowej osobie.

4. Umożliwia zarządzanie multikulturowym zespołem

Jak wskazuje badanie, 40,7% respondentów z branży przemysłowej decyduje się zatrudnić w swoim zakładzie osoby z Ukrainy, a 19,9% z innych krajów.Wówczas wyzwaniem staje się zarządzanie wielokulturowym zespołem. Na ratunek po raz kolejny przychodzi system WMS . Dzięki wielojęzykowym funkcjom, każdy członek zespołu jest w stanie w równie efektywny sposób wykonać swoje obowiązki. W sytuacji, w której wiele zadań odbywa się przy pomocy systemu, spada ryzyko popełnienia błędu przez niezrozumienie polecenia oraz bariera językowa w komunikacji na linii przełożony – pracownik.

Automatyzacja magazynu może być odpowiedzią na braki kadrowe. Nie zastąpi ludzi, ale służąc im jako wsparcie, ogranicza konieczność zatrudniania większej liczby osób. Poprawi efektywność i zadowolenie z pracy obecnej kadry oraz pomoże we wdrożeniu nowych pracowników.

Źródło:

Raport BAROMETR RYNKU PRACY EDYCJA XV opracowany przez Work Service