JMB Lab

System SCM

system do zarządzania łańcuchem dostaw

Planuj i optymalizuj poszczególne obszary logistyczne.

System SCM (Supply Chain Management) pomaga zarządzać całym łańcuchem dostaw. Obejmuje szerokie spektrum działań, takie jak planowanie i kontrola produkcji, zaopatrzenie, magazynowanie, dystrybucja, transport oraz zarządzanie zapasami i relacjami z dostawcami. Pozwala na ciągłe monitorowanie i analizowanie danych z całego łańcucha dostaw w celu optymalizacji działań oraz podejmowania odpowiednich kroków.

Istotnym elementem SCM jest również zarządzanie ryzykiem związanym np. brakami magazynowymi, opóźnieniami w dostawach, zmianami cen surowców czy zmianami w prawie.

 

Jakie zalety ma wdrożenie systemu SCM?

OPTYMALIZACJA PROCESÓW W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

Informacje dostarczane przez system w czasie rzeczywistym pozwalają wprowadzać korekty i optymalizować pracę firmy na każdym etapie łańcucha dostaw.

WIĘKSZA KONTROLA NAD ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Natychmiastowa informacja o nieprzewidzianych sytuacjach w łańcuchu dostaw pozwala na szybką reakcję.

DOKŁADNE PROGNOZY DOTYCZĄCE PROCESÓW

Rzetelne dane opierające się o wartości bieżące i historyczne. Przewidywania dotyczące m.in. popytu, podaży, kierunku dostaw, zapotrzebowania.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Dane umożliwiają bardziej dokładne planowanie zasobów oraz lepsze planowania i koordynację dostaw, co w efekcie przynosi oszczędność kosztów transportu, magazynowania i produkcji, oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia.

1
PLANOWANIE

Określanie potrzeb i wymagań klientów oraz opracowywanie planów i strategii zarządzania łańcuchem dostaw w celu zaspokojenia tych potrzeb i wymagań.

2
KOORDYNACJA

Łączenie i harmonizowanie działań różnych podmiotów w łańcuchu dostaw, takich jak dostawcy, producenci, magazyny, dystrybutorzy i klienci, w celu zapewnienia sprawnego przepływu towarów, usług i informacji.

3
KONTROLA

Monitorowanie i ocena działań w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia, że są one zgodne z planem i spełniają wymagania klientów oraz aby w razie potrzeby wprowadzić poprawki.

4
OPTYMALIZACJA

Dostosowywanie i ulepszanie procesów i działań w łańcuchu dostaw w celu zwiększenia efektywności i wydajności oraz zapewnienia maksymalnej wartości dla klienta.

5
WSPÓŁPRACA

Nawiązywanie i rozwijanie trwałych relacji z partnerami w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia sprawnej współpracy i wymiany informacji.

6
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Identyfikowanie i zarządzanie ryzykami występującymi w łańcuchu dostaw, takimi jak opóźnienia, brak dostępności produktów lub niedostateczna jakość, w celu zapewnienia ciągłości dostaw i zadowolenia klientów.

system scm

Dzięki swojej uniwersalności, systemy SCM sprawdzają się we wszystkich branżach, m.in.:

System WMS_spożywcza

Branża spożywcza

Zobacz więcej ⮕

System WMS_rolnicza

Branża rolnicza

Zapytaj ⮕

System WMS_logistyczna

Branża TSL

Zobacz więcej ⮕

Branża meblarska

Branża meblarska

Zobacz więcej ⮕

Co o naszych systemach mówią klienci?

KONTAKT

Masz pytania o system SCM?
Napisz do nas

Odpowiemy w ciągu 24 godzin.


    (*Wymagane) Klikając przycisk 'Wyślij', akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty, których administratorem jest firma JMB Lab Sp. z o.o.

    Marcin Gołębiowski
    Marcin Gołębiowski
    Analityk projektowy