Zwiększenie liczby dostaw o 212%, bez zwiększania zatrudnienia – studium przypadku J.S. Hamilton dział Cargo