JMB Lab

Polski Ład

5 źródeł finansowania cyfryzacji

1. Ulga na prototyp

Ulga na prototyp obejmuje pracę nad innowacyjnymi produktami, które dotychczas nie występują na danym rynku. Ma służyć jako wsparcie przy uruchomieniu próbnej produkcji oraz wprowadzeniu produktu na rynek, jeszcze przed jego masową produkcją i sprzedażą. 

Ulga na prototyp uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10%.

Przeczytaj, dlaczego prace nad oprogramowaniem warto zacząć od prototypu

2. Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację jest przeznaczona dla firm, które chcą poprawić swoją konkurencyjność i usprawnić pracę dzięki wdrożeniu u siebie robotów przemysłowych. Obejmuje między innymi zakup nowych robotów lub maszyn oraz urządzeń peryferyjnych, materiałów (np. licencji) niezbędnych do uruchomienia robotów, szkoleń związanych z robotami lub materiałami, czy koszty związane z leasingiem finansowym robotów. 

Ulga uprawnia do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

3. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dotyczy firm, które posiadają dział badawczo-rozwojowy. Pracownicy tych działów powinni przeznaczać na realizację działalności badawczo-rozwojowej przynajmniej 50% ogólnego czasu pracy. 

Osoby, które pracują w działach R&D to zwykle pracownicy wysoko wykwalifikowani, pożądani na rynku pracy – tacy jak programiści, konstruktorzy czy inżynierowie. Utrzymanie ich w firmie to wyzwanie dla pracodawców i wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi na pensje. Ulga ma ułatwić zaoferowanie takim specjalistom wyższych wynagrodzeń oraz złagodzić skutki zmian podatkowych Polskiego Ładu, który uderza w osoby zarabiające powyżej 12 tysięcy zł.

4. Ulga badawczo-rozwojowa oraz IP BOX

Ulga badawczo-rozwojowa dotyczy kosztów poniesionych na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych. Zawierają się w tym między innymi wynagrodzenia pracowników zajmującymi się działaniami R&D oraz ekspertyzy. 

Ulgę badawczo-rozwojową można połączyć z ulgą IP Box, czyli preferencyjnym opodatkowaniu dochodów, które pochodzą z praw własności intelektualnej. Dotyczy firm, które tworzą bądź ulepszają materiały podlegające takiej ochronie prawnej. Wówczas stawka opodatkowania zysków z takich źródeł wynosi 5%.

5. Wsparcie w dodatkowych programach

Poza ulgami, które wprowadza Polski Ład, z pomocą dla firm chcących przeprowadzić cyfrowy rozwój, przychodzą dodatkowe programy dofinansowania. Coraz częściej takie programy są nakierunkowane na przekształcanie przemysłu na zrównoważony. Mają wspierać polskich przedsiębiorców w uzyskaniu dostępu do najbardziej zaawansowanych rozwiązań i podnoszeniu ich konkurencyjności na światowych rynkach. A to w efekcie przełoży się na zmniejszenie kosztów utrzymania firmy i większe przychody.

Jednym z takich programów finansowania jest między innymi pilotażowy projekt „Przemysł 4.0” inicjowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Program zakłada dofinansowanie w kwocie nawet 800 tysięcy zł, do 85% wartości projektu, na wdrożenie założeń Przemysłu 4.0 w małych i średnich firmach z branży przemysłowej. Środki można przeznaczyć na szeroko pojęte działania z zakresu automatyzacji, robotyzacji lub cyfryzacji.

Uzyskaj dofinansowanie w ramach programu "Przemysł 4.0" PARP