JMB Lab

Kompletacja zamówień
z systemem WMS

JMB Lab - systemy informatyczne

Kompletacja zamówień to podstawowy proces w magazynie, polegający na zbieraniu produktów lub surowców, które mają zostać przekazane do wydania w ramach konkretnego zamówienia. Brzmi prosto, ale w sytuacji, kiedy w magazynie panuje chaos, brakuje odpowiednich oznaczeń i procedur, a zamówień wpływa kilkadziesiąt lub kilkaset dziennie – kompletacja znacznie się komplikuje.

Tymczasem poprawna i terminowa kompletacja może wpływać na zadowolenie klientów, zmniejszenie liczby reklamacji oraz utrzymanie reputacji firmy.

kompletacja zamówień

Na proces kompletacji może mieć wpływ rodzaj magazynu pod kątem:

 • wysokości – niskiego/średniego/wysokiego składowania;
 • przeznaczenia – przemysłowe (zapewniające ciągłość produkcji, np. surowce, materiały, półprodukty); dystrybucyjne (zapewniające ciągłość zaopatrzenia); rezerwowe (które pozwalają zachowywać produkty przez dłuższy czas);
 • rodzaju produktu – magazyny na ciecze lub gazy, magazyny sztukowe (towar składowany w na paletach lub pojemnikach) oraz magazyny materiałów sypkich. 

 

Jednak schemat kompletowania towaru zazwyczaj wygląda podobnie.

Jakie są najpopularniejsze metody kompletacji towaru?

Single picking (pick by order)

Single picking to najprostsza forma kompletacji, opierająca się na jednym zamówieniu. Kiedy wpływa zamówienie, magazynier kompletuje wszystkie pozycje z tego zamówienia i przekazuje je do wydania. Sprawdza się zazwyczaj w sytuacjach, w których magazyn obsługuje kilka do kilkunastu różnych zamówień dziennie.

Multipicking lub batch picking

Multipicking lub batch picking to inaczej kompletacja zbiorcza, kiedy w ramach jednego zlecenia kompletacji zbieranych jest jednocześnie wiele pozycji z kilku różnych zamówień. Ta metoda jest znacznie bardziej efektywna niż single picking przy obsługiwaniu większej liczby zleceń dziennie.

Ważną częścią metody multipicking jest późniejsze sortowanie zamówień. Jeśli magazynierzy dysponują odpowiednimi wózkami, możliwe jest sortowanie już na poziomie zbierania pozycji do zamówień (wówczas można mówić o jeszcze innym rodzaju kompletacji – tzw. cluster picking polegające właśnie na kompletowaniu wielu różnych towarów z natychmiastowym sortowaniem). Skanowanie towaru przy regale wskazuje, w której przegrodzie wózka ma być umieszczony towar.  

Możliwe jest również sortowanie przy stanowisku. Wszystkie paczki zbierane są w jedno miejsce, pracownik skanuje towar, system wskazuje rodzaj i odbiorcę produktu, a następnie automatycznie drukuje etykietę. Po wydrukowaniu etykiety towar jest pakowany i zostaje umieszczony w odpowiednim miejscu przypisanemu do konkretnego dostawcy lub środku transportu.

Wave picking

To specyficzna forma kompletacji. Polega na dzieleniu magazynu na strefy pod kątem różnych kryteriów, m.in. rodzaju lub godziny transportu. Tworzone są okna czasowe, w których odbywa się kompletacja. Ta metoda sprawdza się wtedy, kiedy magazyn działa w określonych godzinach wydawania towaru. Na przykład ze względu na to, że codziennie o stałych porach zamówienia są odbierane od kuriera lub konkretne surowce muszą zostać wydane w momencie, kiedy pracę rozpoczyna druga zmiana w dziale produkcji.

Kompletacja strefowa (zone picking)

Ten rodzaj kompletacji polega na podziale magazynu na sektory, w zależności od przyjętych kryteriów (np. wielkość towaru, określone cechy fizyczne produktu, częstotliwość transportu). Do każdej strefy przydzielona jest określona liczba magazynierów, którzy koordynują kompletację wyłącznie w swojej strefie.

Ten rodzaj kompletowania dzieli się na:

 • sekwencyjny – proces dzieli się na etapy; każde zamówienie ma własny kontener, który przechodzi przez poszczególne strefy magazynu, gdzie krok po kroku jest kompletowane;
 • synchroniczny – pracownicy zbierają elementy niezbędne do kompletacji zamówienia w ramach swojej strefy, a następnie przekazują je do innej części magazynu, gdzie produkty są sortowane i przydzielane do poszczególnych zamówień.

Kompletacja w systemie WMS

Wszystkie metody kompletacji są wspierane i usprawnianie przez systemy WMS. W jaki sposób? 

Kiedy wpływa zlecenie kompletacji, system WMS wyznacza optymalne lokalizacje towaru. W zależności od sytuacji, może zidentyfikować produkty, które są:

 • bliskie strefy załadunku, 
 • znajdujące się na tym samym piętrze magazynu, 
 • znajdują się w miejscu, do którego dostęp jest możliwy bez konieczności użycia sprzętu, 
 • rozpaletowane,
 • ostatnimi sztukami z partii. 

 

Wówczas system tworzy ścieżki kompletacji, które prowadzą magazynierów najbardziej optymalną drogą do poszczególnych pozycji z zamówienia. 

Magazynierzy, wyposażeni w odpowiednie narzędzia, takie jak mobilne terminale, są w stanie szybko zidentyfikować towar na wskazanej półce. Mogą natychmiast zweryfikować, czy kompletowany jest odpowiedni towar, a następnie – za pomocą jednego kliknięcia – zatwierdzić go do wydania. System WMS automatycznie umieszcza towar na liście pozycji gotowych do wydania, dzięki czemu można łatwo śledzić stan kompletacji poszczególnych zamówień. 

System do zarządzania magazynem pozwala na dzielenie zamówień pod kątem priorytetów. Jeśli któraś pozycja z zamówienia jest bardziej pilna do wydania, można ją umieścić na osobnej liście kompletacji. 

Kiedy towar zostanie skompletowany i przekazany do wydania, WMS automatycznie generuje odpowiednie dokumenty magazynowe. 

WMS pozwala również na wspomnianą wyżej kompletację synchroniczną i sekwencyjną. Lista kompletacji zamówienia jest udostępniana na wielu urządzeniach, więc może nad nią pracować jednocześnie kilku magazynierów. Mają oni bieżący dostęp do statusu kompletacji poszczególnych elementów zamówienia.

Podsumowując, kompletacja towaru jest procesem, który wymaga od pracowników magazynowych odpowiedniej organizacji i dokładności. Właściwe zarządzanie tym procesem może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja kosztów i zwiększenie satysfakcji klientów. Pomaga w tym system WMS, który automatyzuje procesy, przyspiesza je i zmniejsza błędy, zwłaszcza te związane z ludzkimi pomyłkami.

Chcesz usprawnić procesy w magazynie? Porozmawiajmy.

  (*Wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności

  KONTAKT

  Chcesz wycenić system dla swojej firmy? Napisz do nas


   (*Wymagane) Klikając przycisk 'Wyślij', akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty, których administratorem jest firma JMB Lab Sp. z o.o.

   Jakub Janc