JMB Lab

Problem z kompletacją zamówień w magazynie

JMB Lab - systemy informatyczne

Kompletacja zamówienia to jeden z głównych etapów całego procesu wydania produktów z magazynu. Od jego szybkości i poprawności zależy efektywność całego procesu dostarczenia zamówienia do klienta.

Problem z kompletacją zamówienia był jedną z przyczyn strat finansowych w firmie z branży spożywczej.

Niewłaściwie poukładany proces powodował między innymi:

 • dużą liczbę reklamacji związanych z wydaniem nieodpowiedniego towaru, 
 • przesunięcia produkcyjne związane z koniecznością wytworzenia brakujących produktów,
 • opóźnienia w dostawie innych zamówień (kiedy ze względu na wcześniejsze błędne wydanie zabrakło towaru),
 • utratę reputacji firmy przy częstych błędach tego rodzaju.
Problem z kompletacją w magazynie

Co miało wpływ na problem z kompletacją?

Wszystkie procesy w magazynie są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli któryś z początkowych  procesów jest źle wykonany, będzie to miało negatywny skutek na etap związany z kompletacją towarów. Tak było w przypadku firmy z branży spożywczej. 

Przyjęcie towaru

Problem zaczynał się już na samym początku. Ręczny proces przyjęcia towaru powodował błędy we wprowadzonych do Excela ilościach i wagach. Towar był błędnie oznakowany, co utrudniało lub uniemożliwiało jego późniejszą identyfikację.

Więcej o przyjęciach towaru: https://jmblab.com/przyjecie-towaru/
Niepoprawna identyfikacja towaru

Nieodpowiednie oznakowanie oraz brak procedur związanych z odkładaniem towaru wpływał na niewłaściwą identyfikację produktu. Zdarzało się, że był kompletowany błędny produkt, co powodowało późniejsze reklamacje.

Brak kontroli nad stanami magazynowymi

Kompletację utrudniał również fakt braku kontroli nad stanami magazynowymi. Już w trakcie procesu kompletacji (a więc zbyt późno) okazywało się, że towaru, który miał zostać przekazany do wydania w ramach zamówienia, brakowało.

Jakie są skutki błędnej kompletacji?

 1. Długa kompletacja to dłuższy termin dostarczenia zamówienia do klienta.
 2. Błędy w kompletacji mają negatywny wpływ na koszty i zadowolenie odbiorców.
 3. Błędy w kompletacji mogą prowadzić do nadprodukcji lub niedoborów produkcyjnych (niepoprawne stany magazynowe).
 4. Nieefektywny proces kompletacji powoduje przestoje w magazynie.

Jak firma usprawniła proces kompletacji produktów?

Na podstawie audytu procesów magazynowych wprowadzono usprawnienia, które umożliwiły firmie zredukowanie błędów ludzkich o 91% i przyspieszenie procesów kompletacji i wydania o 53%. Wpłynęły na to:

  1. Opracowanie i wdrożenie procedur przyjmowania towaru do magazynu.
  2. Dostosowanie przestrzeni w magazynie do specyfiki przechowywanego towaru.
  3. Odpowiednie oznakowanie towarów kodami kreskowymi i półek kodami QR, co przyspieszyło identyfikację produktów.
  4. Opracowanie procedur kompletacji towaru zgodnie z przechowywanym towarem.
  5. Wdrożenie systemu WMS zintegrowanego z mobilnymi terminalami.

Kompletacja zamówienia w systemie WMS

Poza usprawnieniem procesów, takich jak automatyzacja przyjęć czy kontrola stanów magazynowych, WMS umożliwił także znaczne przyspieszenie samego procesu kompletacji.

Systemy WMS pomaga magazynierom w wyznaczeniu optymalnych lokalizacji towaru. Analizuje wykorzystanie przestrzeń w magazynie i prowadzi pracowników magazynu do tych produktów, które umożliwią jak najszybszą kompletację, czyli do tych, które są bliskie strefy załadunku, na tym samym piętrze magazynu lub już rozpaletowane. 

Kiedy system wyznaczy już ścieżkę kompletacji, magazynier przy pomocy mobilnego terminalu może w ciągu kilku sekund z łatwością poprawnie zidentyfikować kompletowany towar. System odnotowuje, który towar został już skompletowany w ramach poszczególnych zamówień. 

Kiedy proces kompletacji zostanie zakończony, WMS automatycznie wygeneruje dokumenty magazynowe.

Czytaj więcej o sposobach kompletacji zamówienia: https://jmblab.com/kompletacja-zamowien

Chcesz usprawnić procesy w magazynie? Porozmawiajmy.

  (*Wymagane) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności

  KONTAKT

  Chcesz wycenić system dla swojej firmy? Napisz do nas


   (*Wymagane) Klikając przycisk 'Wyślij', akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty, których administratorem jest firma JMB Lab Sp. z o.o.

   Jakub Janc