JMB Lab

Traceability w przemyśle,
czyli identyfikowalność i możliwość śledzenia towaru na każdym etapie łańcucha dostaw

JMB Lab - systemy informatyczne
Partia towaru jest wadliwa i musi natychmiast zostać wycofana z rynku. Kiedy pojawia się taka informacja, trzeba działać szybko. Namierzyć konkretną partię w łańcuchu dostaw. A potem zweryfikować, co miało wpływ na wadę. Czy był to jakiś nowy surowiec? Czy zmienił się któryś z procesów technologicznych?Z pomocą w rozwiązaniu tych problemów przychodzi traceability. To funkcja nie tylko potrzebna, ale wręcz wymagana prawnie – w branżach spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej.
Traceability system WMS

Co znaczy traceability?

Traceability, czyli identyfikowalność produktu w łańcuchu dostaw, umożliwia pełne prześledzenie i możliwość lokalizowania towaru (z angielskiego trace – śledzić i ability – możliwość). Umożliwia odtworzenie ścieżki, jaką przebył produkt przez poszczególne etapy łańcucha dostaw. 
 
Jakie informacje można uzyskać dzięki funkcji traceability?
 • Pochodzenie surowców i podzespołów, które zostały wykorzystane do produkcji produktu.
 • Poszczególne procesy, którym poddawane są produkty i komponenty. 
 • Identyfikację odbiorcy produktu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia towarów do obrotu.

Dlaczego warto używać systemu traceability?

Jeśli firma musi wycofać z rynku konkretną partię produktu, konieczna jest skuteczna i szybka lokalizacja danych towarów. 
Cykl, który przechodzi produkt, jest długi i złożony. To nie tylko dział produkcji. To również procesy magazynowania, transportu (często więcej niż jednego, kiedy towar jest przekazywany z magazynów centralnych do magazynów poszczególnych sklepów) oraz ekspozycji na półkach.
Różne produkty z partii, która ma zostać wycofana, mogą znajdować się na różnych etapach swojej drogi do konsumenta oraz być zlokalizowanych w różnych miejscach kraju, a nawet świata.
Traceability pozwala z łatwością namierzyć, w jakich lokalizacjach i na jakim etapie może znajdować się konkretny produkt. 
 
Zaletą tej funkcji jest również możliwość wykrycia, na którym etapie łańcucha dostaw występują problemy. Analiza przepływu towaru pozwala namierzyć wadliwe procesy. Z łatwością można zidentyfikować komponenty, które zostały użyte w danej partii produktu (co ma znaczenie w przypadku, kiedy nagle spadła jakość towaru). Można również sprawdzić, czy wada nie występuje w innym miejscu (np. w magazynie przez nieodpowiednie warunki przechowywania lub podczas transportu). 
 
Ponadto traceability pozwala na: 
 • obniżenie kosztów – m.in. dzięki łatwemu namierzeniu wadliwej partii, możliwości szybkiej reakcji na niesprawne procesy, 
 • identyfikację podzespołów, surowców, produktów,
 • ograniczenie kadry potrzebnej do obsługi problemów związanych z identyfikacją towarów,
 • możliwość analizy danych na różnych płaszczyznach,
 • możliwość wstrzymania produkcji i wycofania z rynku określonej partii towaru.

Jakiej branży dotyczy?

Funkcja identyfikowania towaru, zgodnie z Rozporządzeniem nr 178/2002, jest wymagana prawnie w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. 
Poza tym sprawdzi się również w branżach:
 • przemysłowej
 • produkcji maszyn
 • lotniczej
 • intralogistycznej
 • dostawcy do automotive (możliwość identyfikacji podzespołów)
 • kolejowej
 
Z tej funkcji skorzystają firmy, którym zależy na:
 • pełnych, aktualnych informacjach o produktach i ich przepływie w łańcuchu dostaw,
 • usprawnieniu procesów w firmie – dzięki możliwości namierzenia problemów na różnych etapach,
 • zmniejszeniu kosztów – dzięki możliwości podjęciu szybkich kroków bez angażowania większej liczby pracowników,
 • wiarygodności – szybka, sprawna reakcja na nieprzewidziane zdarzenie buduje pozycję firmy jako wiarygodnej i budzącej zaufanie w oczach partnerów biznesowych i klientów.

Traceability w systemie WMS

Możliwość pełnego śledzenia produktu powoli staje się standardem w systemach klasy WMS. Funkcja traceability, która bezwzględnie musiała być wdrożona w oprogramowaniu magazynowym dla branż spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, zaczyna być wykorzystywana również w innych branżach. Przyczyna jest prosta – możliwość identyfikacji konkretnej partii i weryfikacji historii przepływu produktu to nieoceniona wartość dla firmy.
Możliwość pełnego śledzenia towaru i jego komponentów w systemie WMS pozwala zmniejszyć czas konieczny na poszukiwanie partii wadliwego surowca. Magazyn ma wówczas bezpośrednio możliwość zablokowania konkretnego produktu/partii oraz weryfikację surowców, które zostały użyte do produkcji.
 
Traceability - system WMS
Traceability - możliwość śledzenia towaru w systemie WMS.
Traceability w systemie WMS
Traceability - możliwość śledzenia towaru w systemie WMS.

Poznaj system WMS z funkcją traceability

System WMS_JMB Lab

Czytaj podobny artykuł

Czytaj podobne artykuły