JMB Lab

Przerwany łańcuch dostaw w branży budowlanej

jak zapobiec jego skutkom?

Czym jest przerwany łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw to szereg operacji, które zachodzą od momentu, kiedy klient złoży zamówienie, do momentu, kiedy dotrze do niego gotowy towar. To na tyle złożony proces, że łatwo o jego przerwanie, czyli uniemożliwienie spełnienia jego głównego celu – dostarczenia klientowi towaru ze spełnieniem wymagań odnośnie: terminu, jakości i miejsca dostawy. 

Na przerwanie łańcucha dostaw mogą mieć wpływ czynniki wewnętrzne w firmie, np. awaria maszyny do produkcji towaru czy brak pracowników bądź zewnętrzne, np. niedostępność surowców, problemy z transportem, nieprzewidziane zdarzenia (wojny, decyzje rządu, epidemie).

Zagrożenia związane z przerwanym łańcuchem dostaw w branży budowlanej

Branża budowlana jest dość złożona. Łańcuch dostaw dla inwestycji budowlanej składa się z wielu innych łańcuchów – np. producenta drzwi lub dystrybutora ceramiki, które z kolei mają własne łańcuchy dostaw.

przerwany łańcuch dostaw - graf
Prosty schemat ilustrujący łączenie się wielu łańcuchów dostaw w jeden łańcuch.

Niezależnie jednak od połączeń poszczególnych łańcuchów wszystkie firmy są poddane tym samym zagrożeniom:

 

 • Problemy operacyjne firmy budowlanej 


Biorąc pod uwagę złożoność procesu produkcyjnego każdy przestój lub opóźnienie wiąże się z efektem kuli śnieżnej, która może poważnie wpłynąć na realizację projektu. Awaria maszyn, braki kadrowe czy opóźnienia w dostawach surowców powodują przesunięcia terminu zamknięcia produkcji. To z kolei może mieć wpływ na transport produktów (np. ułożenia trasy przewozu) bądź dalsze opóźnienia, zwłaszcza kiedy nasz produkt (jak np. drzwi w powyższym przykładzie inwestycji budowlanej), jest elementem składowym większego projektu.


Niespodziewane zdarzenia wydłużają czas, który pracownicy muszą poświęcić na obsługę przesunięć oraz związanych z tym reklamacji bądź ustalanie nowych możliwości zamknięcia projektów, np.   poszukiwanie ewentualnych zamienników surowców czy nowych terminów transportu. • Droższe materiały


Brak dostępu do surowców, wymusza poszukiwanie zamienników, często w wyższych cenach, czasem z kompromisem odnośnie jakości.


Dużym problemem są kontrakty długoterminowe w firmach, które nie zabezpieczyły się odpowiednio przed wzrostem cen surowców. W takiej sytuacji wzrost cen bądź konieczność wymiany materiałów na droższe obniża rentowność projektu. • Niezadowolenie klientów i związane z tym kwestie prawne (np. pozwy o opóźnienia).


Przerwane łańcuchy dostaw po stronie firmy mogą oczywiście stać się problemem dla klientów. Jeśli produkty nie zostaną dostarczone do klienta na czas, firma może narazić się na niezadowolenie (czasem wyrażone również publicznie – w grupach lub w opiniach w Google), utratę zaufania i brak kolejnych zamówień od tych klientów. W bardziej skrajnych przypadkach jest również zagrożona pozwami ze względu na niewywiązanie się z umów.

 

 • Problemy finansowe 

Problemy finansowe ze względu na przerwany łańcuch dostaw to tak naprawdę efekt pozostałych problemów. Droższe materiały, niższa rentowność projektów, gorsze warunki dostawy, brak zamówień ze względu na złą opinię – to wszystko wpływa na kondycję finansową firmy.

Ponadto opóźnienia w realizacji projektu wpływają negatywnie na przesunięcia w otrzymaniu wynagrodzenia. 

Jak radzić sobie z przerwanym łańcuchem dostaw?

W celu zminimalizowania negatywnych skutków przerwanych łańcuchów dostaw, warto:

 • Posiadać aktualną wiedzę o tym, co dzieje się na każdym etapie łańcucha dostaw.

Dokładna i aktualna wiedza o tym, co dzieje się w czasie rzeczywistym  na każdym etapie łańcucha dostaw pozwala szybko wdrożyć działania naprawcze. Im szybszy dostęp do informacji, tym szybsza możliwość reakcji.

Rzetelne dane na temat tego, co wydarzyło się w różnych miejscach łańcucha posłużą do modelowania potencjalnego zagrożenia na przyszłość.

 • Analizować potencjalne zagrożenia. 

Opierając się na historycznych danych wewnętrznych oraz bieżących informacjach ze świata lub otoczenia biznesowego można rozpoznawać potencjalne zagrożenia. Szacowanie ryzyka pozwoli na operacyjne i prawne zabezpieczenie się przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

 • Mieć alternatywę dla różnych rozwiązań na każdym etapie łańcucha dostaw

Kiedy bezpieczeństwo zostanie wykryte, musi szybko zostać wyeliminowane. Pomagają w tym między innymi dywersyfikacja dostawców lub środków transportu, zidentyfikowane zamienniki surowców, zdywersyfikowane portfolio klientów lub kierunków eksportu. 

Śledzenie wszystkich etapów łańcucha dostaw, uzyskiwanie natychmiastowych, rzetelnych informacji o każdym zdarzeniu, analiza poszczególnych zdarzeń i reagowanie na nie to regularna, ciężka i drobiazgowa praca. Na szczęście można ją usprawnić i przyspieszyć dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi.

KONTAKT

Chcesz wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed przerwanym łańcuchem dostaw? Umów się na bezpłatną rozmowę


  (*Wymagane) Klikając przycisk 'Wyślij', akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty, których administratorem jest firma JMB Lab Sp. z o.o.

  Marcin Gołębiowski
  Marcin Gołębiowski
  Analityk projektowy