JMB Lab

Problemy z efektywnym zarządzaniem magazynem:

podsumowanie serii o skutecznym zarządzaniu magazynem

JMB Lab - systemy informatyczne

W cyklu 5 artykułów zobrazowaliśmy problemy z zarządzaniem magazynem, z jakimi najczęściej zgłaszały się do nas firmy produkcyjne i handlowe.

Kiedy zebraliśmy i podsumowaliśmy informacje, okazało się, że chociaż te firmy reprezentują różne branże (m.in. spożywczą, logistyczną, budowlaną czy produkcję z tworzyw sztucznych), napotykają one podobne trudności.

Jak system WMS pomaga rozwiązań 5 problemów z zarządzaniem magazynem_JMB Lab

Jakie są najczęstsze przyczyny problemów z zarządzaniem magazynem?

 • Brak odpowiedniej liczby pracowników.
 • Natłok zadań i wynikający z tego brak czasu na przeanalizowanie wykonywanych czynności.
 • Nieodpowiednio oznakowany magazyn (brak odpowiednio oznaczonych półek, towarów, miejsc na składowanie konkretnych towarów).
 • Błędy wynikające z czynnika ludzkiego, zwłaszcza, kiedy nie ma możliwości podwójnej weryfikacji zadań.
 • Brak przestrzegania procedur– jak np. brak oznaczenia dnia przyjęcia do magazynu partii towarów z określoną datą przydatności.
 • Brak przepływu informacji między pracownikami oraz między działami (np. dotyczącego przesunięć surowców między zleceniami).
 • Brak określonej metody na rejestrację rezerwacji towaru, braków i nadwyżek w towarach – system, do którego poza magazynem dostęp ma wiele osób i wiele działów firmy (np. dział zakupów).
 • Brak możliwości szybkiej inwentaryzacji.
 • Brak kontroli nad pracą magazynu (brak wiedzy o zachodzących procesach, o wydajności, przestrzeganiu procedur.
 • Niewydajne zarządzanie dokumentacją (ręczne uzupełnianie danych, dokumentacja papierowa zamiast elektronicznego przepływu danych.
 • Brak możliwości uzyskania rzetelnych raportów o pracy magazynu w czasie rzeczywistym i porównania ze sobą danych z różnych źródeł.

Na początku warto przeprowadzić audyt, który pomoże w szczegółowej analizie procesów i określi rzeczywistą sytuację magazynu. Pomoże zidentyfikować główne problemy i wąskie gardła, potencjał rozwoju i kierunek usprawnień.

 

Częściowym rozwiązaniem wspomnianych problemów mogłoby być:

 • Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni w magazynie, z odpowiednim oznakowaniem miejsc, regałów, półek, towarów.
 • Zatrudnienie większej liczby pracowników magazynu.
 • Wprowadzenie podwójnej weryfikacji każdego procesu.
 • Egzekwowanie przestrzegania procedur.
 • Wdrożenie jednolitego systemu rejestracji przesunięć w rezerwacji towaru.
 • Wdrożenie systemu alertów pozwalających na śledzenie braków w surowcach lub nadwyżkach towaru.

 

Jednak wdrożenie powyższych usprawnień może być dla firmy kosztowne (np. zwiększenie liczby pracowników) oraz nie przynieść tak dużych usprawnień, jak mogłoby przynieść wdrożenie odpowiedniego systemu do zarządzania magazynem.

Jak problemy z magazynem pomaga rozwiązać system zarządzania magazynem WMS?

 • Ogranicza potrzebę zatrudnienia większej liczby pracowników (system znacząco, bo aż o 53% przyspiesza procesy w magazynie, sama praca jest też łatwiejsza ze względu na automatyzację niektórych zadań).
 • Pozwala lepiej organizować pracę magazynu.
 • O 91% redukuje błędy ludzkie dzięki podwójnej weryfikacji na mobilnym terminalu (stosowanie kodów kreskowych).
 • Umożliwia błyskawiczną, dwukrotnie szybszą inwentaryzację dzięki wykorzystaniu terminali mobilnych.
 • Wymusza przestrzeganie określonych procedur (np. jeśli w magazynie obowiązuje FIFO, a magazyn nie będzie tego przestrzegał, zostanie to automatycznie odnotowane w systemie).
 • Dzięki integracji z innymi systemami umożliwia innym działom firmy szybki dostęp do informacji, np. o braku surowców dla działu zakupów czy nadwyżce produkcji dla sprzedaży.
 • Pozwala kontrolować przesunięcia i braki towarów (surowce w systemie przypisane do konkretnych zamówień).
 • Oprogramowanie automatyzuje przepływ dokumentacji magazynowej.
 • Pozwala na generowanie raportów opartych na rzetelnych danych dostępnych w czasie rzeczywistym.

Poznaj system WMS, który pomaga rozwiązać problemy z magazynem

System WMS_JMB Lab

KONTAKT

Chcesz skonsultować zmiany w swoim magazynie? Umów się na bezpłatną rozmowę


  (*Wymagane) Klikając przycisk 'Wyślij', akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty, których administratorem jest firma JMB Lab Sp. z o.o.

  Marcin Gołębiowski
  Marcin Gołębiowski
  Analityk projektowy