JMB Lab

Automatyzacja w logistyce:
jak zbudować przewagę konkurencyjną dzięki automatyzacji procesów logistycznych

JMB Lab - systemy informatyczne

Branża logistyczna doświadcza w ostatnim czasie poważnych turbulencji. Z jednej strony ciągle odczuwalne skutki pandemii, z drugiej – niepewna sytuacja na świecie, wysokie ceny paliwa, niestabilność rynku.

Automatyzacja w branży logistycznej

Zagrożenia w branży logistycznej

Zastanawiało nas, jakie zagrożenia branża logistyczna uważa za najgroźniejsze w tym momencie. 68 respondentów wskazało poniższe:

 • Sytuacja geopolityczna na świecie.
 • Duża konkurencja na rynku.
 • Opóźnienia w płatnościach.
 • Brak automatyzacji procesów.
Automatyzacja w logistyce
Ankieta Jakie jest największe zagrożenie dla branży logistycznej? JMB Lab
Podobne badanie przeprowadziła w 2021 roku grupa ManPowerGroup. W ankiecie wzięło udział 134 respondentów z branży logistycznej, którzy – oprócz powyższych czynników – wskazali także między innymi:
 • Brak wykwalifikowanej kadry,
 • Wysokie koszty logistyki,
 • Złe określanie zapasów (za dużo, za mało towaru),
 • Nieefektywna organizacja pracy magazynu.

Wymienione zagrożenia, jeśli nie zostaną rozwiązane na czas, mogą zmienić się w bardzo poważny problem, zagrażający stabilności firmy.
Raport Logistyka w Polsce opracowany przez ManPowerGroup

Jak zatem przekuć zagrożenia w korzyści?

Można zautomatyzować procesy. To pozwala na budowanie stabilności i niezależności od zawirowań rynkowych. Minimalizujemy wówczas wpływ sytuacji geopolitycznej na działanie firmy (między innymi zależność od czynników ludzkich oraz braki kadrowe). 

Odpowiednie narzędzia automatyzujące pracę pozwolą ułożyć procesy, które ułatwią kontakt z przewoźnikami lub zorganizują w odpowiedni sposób pracę magazynu. Umożliwią precyzyjne planowanie zasobów, żeby ograniczyć nadwyżki lub niedobory towarów i w ten sposób znacznie zmniejszyć straty finansowe firmy. 

Czym jest automatyzacja procesów logistycznych?

Automatyzacja w branży logistycznej polega na integracji 3 najważniejszych składowych: ludzi, maszyn i systemów IT.

Procesy, które można automatyzować w branży logistycznej to między innymi:

 • magazynowanie,
 • identyfikacja i śledzenie towaru w całym łańcuchu dostaw,
 • przyjęcie i wydanie towarów,
 • przygotowanie zamówień,
 • załadunek i rozładunek pojazdów,
 • zarządzanie flotą.

Aż 75% respondentów uważa, że automatyzacja i robotyzacja w magazynie w największym stopniu przyczyni się do rozwoju logistyki w najbliższych latach.

Branża logistyczna doświadcza w ostatnim czasie poważnych turbulencji. Z jednej strony ciągle odczuwalne skutki pandemii, z drugiej – niepewna sytuacja na świecie, wysokie ceny paliwa, niestabilność rynku.

Na czym polega automatyzacja logistyki?

1. Robotyzacja

Robotyzacja procesów logistycznych obejmuje 4 główne zadania:

 • Kompletacja towaru 
 • Paletyzacja 
 • Automatyczne przechowywanie i pobieranie
 • Singulacja, czyli proces rozdzielenia połączonych jednostek towaru na oddzielne części.   

Aż 63% respondentów planuje w najbliższych latach automatyzację i robotyzację procesów w magazynie.

2. Systemy IT

Najważniejszymi zaletami systemów informatycznych są: 

 • Uporządkowanie chaotycznych procesów na całej ścieżce łańcucha dostaw.
 • Redukcja czasochłonnych procesów.
 • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień.

Najważniejsze systemy wspierające branżę logistyczną to:

System ERP pozwala kompleksowo zarządzać zasobami przedsiębiorstwa. Wspomaga zarówno działy logistyki, sprzedaży, technologiczne, zarządzanie jakością, finansowe, obsługi klienta czy marketingu. Od złożenia zamówienia przez klienta po płatność.

Systemy ERP wspierają między innymi zarządzanie:

 • produkcją,
 • finansami i księgowością,
 • HR, kadrami i płacami,
 • projektami,
 • zakupami,
 • logistyką,
 • gospodarką magazynową,
 • sprzedażą,
 • zamówieniami.
System magazynowy WMS wspiera automatyzację procesów w magazynie, m.in. przyjęcie i wydanie towaru, identyfikację produktów. Pozwala redukować ludzkie błędy. Ogranicza potrzeby kadrowe. Pomaga dbać o przepływ towaru, umożliwia śledzenie ścieżki towarów w łańcuchu dostaw, wspiera śledzenie ścieżki towarów.Więcej o systemach WMS przeczytasz tu: jmblab.com/pl/system-wms

System, który wspiera obustronną wymianę informacji między firmą a dostawcami. Pozwala na optymalizację cyklu dostaw i automatyzację procesów logistycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia SRM:

 • możliwość kompleksowej analizy ofert i wyboru dostawców,
 • sprawna obsługa zamówień od dostawców, 
 • większa kontrola nad procesem dostaw,
 • budowanie relacji z dostawcami,
 • większa wydajność łańcucha dostaw (dzięki wyborowi dostawcy, który odpowiada potrzebom firmy),
 • możliwość rzetelnej oceny jakości dostawców.

System umożliwia planowanie i optymalizację łańcucha dostaw oraz kontrolowanie przepływu produktów, informacji i usług. Pozwala między innymi na: 

 • Dokładniejsze uzyskanie informacji o potrzebach klienta oraz popycie na rynku. System generuje raporty, których wyniki mogą być od razu wdrożone w firmie. To umożliwia również dokładniejsze planowanie zasobów. 
 • Szybkie reagowanie na niespodziewane zdarzenia – dzięki bieżącemu informowaniu o wystąpieniu zmian na którymkolwiek etapie łańcucha dostaw.
 • Lepsze szacowanie zapotrzebowania na surowce. 

3 główne trendy w logistyce i dystrybucji. Jak wspiera je automatyzacja?

Zmiany w sile roboczej

Sytuacja geopolityczna oraz pandemia zmieniły układ siły roboczej (na rynku brakuje pracowników). Robotyzacja i systemy IT zapewniają większą efektywność pracy. Zmniejszają zależność firmy od niepewnych czynników ludzkich.

Dystrybucja w wielu kanałach (omni-channel)

W ostatnich latach nastąpiło rozdrobnienie kanałów sprzedaży. Klienci oczekują szybkiego, bezproblemowego dostarczenia towarów. Roboty i systemy IT znacznie przyspieszają procesy logistyczne. 

Znaczny wzrost e-commerce

Na ten aspekt również miała wpływ pandemia. Wzrastająca ilość przesyłek wymusza szybszą i sprawniejszą obsługę logistyczną.

Automatyzacja w logistyce jako sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej

Automatyzacja procesów w branży logistycznej pozwala firmie uzyskać i utrzymać stabilność w niepewnych czasach, poprzez:

 • zapewnienie ciągłości pracy dzięki wykorzystaniu robotów;
 • zmniejszenie kosztów dzięki odpowiedniemu planowaniu zasobów firmy;
 • budowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, dzięki:
  • Sprawnej i szybkiej obsłudze zamówień.
  • Bezproblemowej dostawie.
  • Świetnej obsłudze klienta.
  • Zmniejszeniu kosztów obsługi procesów – magazynowego, transportu, obsługi klienta.

 

W czasach największej od wielu lat niepewności rynkowej, kluczem do utrzymania się firmy może być automatyzacja. Po to, żeby zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych na podstawowe procesy (np. niedobory kadrowe), ulepszyć planowanie i zarządzanie zasobami oraz optymalizować koszty. 

Myślisz o automatyzacji pracy firmy logistycznej? Umów się na bezpłatną konsultację.

Konsultacje IT tło2 (1)
Źródła:Raport Logistyka w Polsce opracowany przez ManPowerGroup

Czytaj podobny artykuł

Czytaj podobne artykuły